Wydziały

I Wydział Cywilny

Przewodniczący: SSR Magdalena Tyrakowska
ul. Wrocławska 6
63-200 Jarocin
pokój nr 201, II piętro

Sekretariat Wydziału:

Kierownik: Jolanta Jóźwiak
ul. Wrocławska 6
63-200 Jarocin
pokój nr 103, I piętro
tel. 62 505 29 72
fax 62 594 45 61
e-mail: cywilny@jarocin.sr.gov.pl

Właściwości rzeczowe:

Do rozpoznawania spraw z zakresu prawa cywilnego i nieprocesowego

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2008-12-12 11:59:18)
Informacje zmodyfikował: Tomasz Andryszewski (2020-03-02 13:33:29)
Wyświetlono: 132868 razy

II Wydział Karny

Przewodniczący: SSR Tomasz Janiec
ul. Al. Niepodległości 15
63-200 Jarocin
pokój nr 204, II piętro

Sekretariat Wydziału:

Kierownik: Anna Mróz
ul. Al. Niepodległości 15
63-200 Jarocin
pokój nr 108, I piętro
tel. 62 505 29 73
fax. 62 594 45 64
e-mail: karny@jarocin.sr.gov.pl

Właściwość rzeczowa:

  • sprawy z zakresu prawa karnego
  • sprawy określone w kodeksie karnym skarbowym
  • środki odwoławcze od orzeczeń i zarządzeń wydanych przez prokuratora w postępowaniu przygotowawczym w wypadkach przewidzianych w ustawie
  • wnioski prokuratora w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania
  • sprawy o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego
  • sprawy o wykroczenia

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2008-12-12 13:20:18)
Informacje zmodyfikował: Tomasz Andryszewski (2018-10-03 14:46:07)
Wyświetlono: 132868 razy

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Przewodniczący: SSR Maciej Gruchalski
ul. Al. Niepodległości 15
63-200 Jarocin
pokój nr 205, II piętro

Sekretariat Wydziału:

Kierownik: Elwira Plucińska
ul. Al. Niepodległości 15
63-200 Jarocin
pokój nr 202, II piętro
tel. 62 505 29 64
fax. 62 594 45 68
e-mail: rodzinny@jarocin.sr.gov.pl

Właściwości rzeczowe:

Do rozpoznawania spraw:

  • z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego,
  • dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich,
  • dotyczących leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz środków odurzających i psychotropowych,
  • należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych przepisów.

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2008-12-12 13:20:58)
Informacje zmodyfikował: Tomasz Andryszewski (2018-03-05 08:52:24)
Wyświetlono: 132868 razy

V Wydział Ksiąg Wieczystych

Przewodniczący: Referendarz Agata Mizera
ul. Wrocławska 6
63-200 Jarocin
pokój nr 7, parter

Sekretariat Wydziału:

Kierownik: Aneta Ziembowicz
ul. Wrocławska 6
63-200 Jarocin
pokój nr 1, parter
tel. 62 747 83 92
fax 62 594 45 65
e-mail: ksiegi@jarocin.sr.gov.pl

Właściwości rzeczowe:

Do prowadzenia ksiąg wieczystych oraz do innych spraw cywilnych z zakresu postępowania wieczysto księgowego

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2008-12-12 13:22:04)
Informacje zmodyfikował: Tomasz Andryszewski (2019-01-15 08:08:40)
Wyświetlono: 132855 razy