Prezes

Prezes Sądu Rejonowego - SSR Magdalena Tyrakowska

Prezes przyjmuje interesantów w środy w godzinach od 11:00 do 13:00

Sekretariat Prezesa:

ul. Al. Niepodległości 15
63-200 Jarocin
pokój nr 204, II piętro
tel. 62 505 29 68
e-mail: prezes@jarocin.sr.gov.pl

Właściwości rzeczowe:

  • kieruje sądem i reprezentuje go na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do Dyrektora Sądu Okręgowego w Kaliszu,
  • pełni czynności z zakresu administracji sądowej,
  • pełni inne czynności przewidziane w ustawie oraz w odrębnych przepisach,
  • jest zwierzchnikiem służbowym sędziów danego sądu,
  • powierza sędziom pełnienie funkcji i zwalnia z ich pełnienia, po zasięgnięciu wymaganych opinii,

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2008-12-12 11:47:36)
Informacje zmodyfikował: Tomasz Andryszewski (2019-05-08 09:22:20)
Wyświetlono: 33169 razy