Podstawa prawna

Sąd Rejonowy w Jarocinie jest jednostką organizacyjną Skarbu Państwa nie posiadającą osobowości prawnej, finansowaną z budżetu. Jako element władzy sądowniczej działa w oparciu o Konstytucję RP z dnia 02 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997r. nr 78, poz. 483).

Zasady organizacji pracy Sądu regulują następujące akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych. (Dz. U. z 2001, Nr 98, poz. 1070),
  2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2007r., Nr 38, poz. 249),
  3. Zarządzenie inistra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. z uwzględnieniem zmian z dnia 25 czerwca 2008 w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.U. z 2003r., Nr 5, poz. 22 z późn. zm.),
  4. Rozporządzenie MS z dnia 16 października 2002 roku w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenie ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. z 2002, Nr 180, poz. 1508 z późn. zmianami),
  5. Rozporządzenie MS z dnia 31.05.1975 roku (Dz. U. nr 18, poz. 99), na podstawie którego utworzono Sąd Rejonowy w Jarocinie.
W zakresie realizacji zadań publicznych Sąd działa na podstawie:
  1. Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych
  2. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych.

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2008-12-12 11:22:17)
Informacje zmodyfikował: Tomasz Andryszewski (2008-12-12 15:19:39)
Wyświetlono: 22544 razy