Sąd Rejonowy w JarocinieOGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 144 § 1 k.p.c. ustanowiono kuratora procesowego w osobie Anny Skibińskiej - pracownika Sądu Rejonowego w Jarocinie do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Jarocinie Szymona Szymkowiaka ostatnio zamieszkałego w Os. Konstytucji 3 Maja 5/40, 63-200 JAROCIN
w sprawie z powództwa Raport NSFIZ z siedzibą w Krakowie o roszczenia z umowy sprzedaży (1039.90 PLN).

Sygn. akt I C 1497/17

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

SSR Agnieszka Fórmankiewicz

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2018-07-16 08:34:19)
Wyświetlono: 233 razy

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Jarocinie Wydział I Cywilny informuje, iż postanowieniem z dnia 06 czerwca 2018 r. wydanym w sprawie I Ns 172/18 postanowił o sporządzeniu spisu inwentarza po Januszu Ciąder ( PESEL 59051301530 ), zmarłym dnia 28.07.2017 roku, ostatnio zamieszkałym w Twardowie 15.

Jednocześnie Sąd informuje, iż osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercą, uprawnionym do zachowku, zapisobiercą, wykonawcą testamentu albo wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza. W szczególności mogą zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2018-06-26 13:08:10)
Wyświetlono: 345 razy

OGŁOSZENIE

„Sąd Rejonowy w Jarocinie Wydział I Cywilny informuje, iż postanowieniem z dnia 19 kwietnia 2018 r. wydanym w sprawie I Ns 120/18 postanowił o sporządzeniu spisu inwentarza po Adamie Merdas ( PESEL 76082705418), zmarłym dnia 20.01.2009 roku, ostatnio zamieszkałym w Łobzowcu 10.

Jednocześnie Sąd informuje, iż osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercą, uprawnionym do zachowku, zapisobiercą, wykonawcą testamentu albo wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza. W szczególności mogą zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2018-05-16 12:00:00)
Wyświetlono: 703 razy

OGŁOSZENIE

„Sąd Rejonowy w Jarocinie Wydział I Cywilny informuje, iż pod sygnaturą I Ns 398/17 złożono wykaz inwentarza po Wandzie Annie Bartkowiak ( PESEL 45072507480 ), zmarłej dnia 23.02.2017 roku, ostatnio zamieszkałej w Łuszczanowie, przy ul. Długiej 42.

Jednocześnie Sąd informuje, iż z treścią złożonego wykazu może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Ponadto kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

SSR Paweł Warczyński

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2017-12-27 09:52:49)
Wyświetlono: 3731 razy

OGŁOSZENIE

Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Elwiry Plucińskiej- pracownika Sądu Rejonowego w Jarocinie
do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Jarocinie Izabeli Lipińskiej ostatnio zamieszkałej w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 23/15
i do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Jarocinie Tobiasza Bogacz ostatnio zamieszkałego w Pleszewie przy ul. Lipowej 4/15
w sprawie z urzędu o wydanie zarządzeń w trybie art. 109 kro odnośnie małoletniej Aleksandry Bogacz. Sygn. akt III Nsm 207/17.

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2017-10-27 14:53:10)
Wyświetlono: 4235 razy

OGŁOSZENIE

Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Elwiry Plucińskiej- pracownika Sądu Rejonowego w Jarocinie
do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Jarocinie Izabeli Lipińskiej ostatnio zamieszkałej w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 23/15
i do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Jarocinie Tobiasza Bogacz ostatnio zamieszkałego w Pleszewie przy ul. Lipowej 4/15
w sprawie z urzędu dotyczącej sytuacji małoletniej Aleksandry Bogacz. Sygn. akt III Nmo 79/17.

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2017-10-27 14:50:02)
Informacje zmodyfikował: Tomasz Andryszewski (2017-10-27 14:52:07)
Wyświetlono: 4235 razy

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Jarocinie Wydział I Cywilny informuje, iż pod sygnaturą I Ns 182/17 złożono wykaz inwentarza po Marii Kocłajda ( PESEL 57081216981), zmarłej dnia 14.09.2016 roku, ostatnio zamieszkałej w Łuszczanowie, przy ul. Długiej 21.

Jednocześnie Sąd informuje, iż z treścią złożonego wykazu może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Ponadto kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.”

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2017-08-10 10:22:04)
Wyświetlono: 4797 razy

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Jarocinie Wydział I Cywilny informuje, iż postanowieniem z dnia 23 lutego 2017 r. wydanym w sprawie I Ns 702/16 postanowił o sporządzeniu spisu inwentarza po Kazimierzu Jankowskim (PESEL 27123002537), zmarłym dnia 18.12.2015 roku, ostatnio zamieszkałym w Jarocinie przy ulicy Słowackiego 22.

Jednocześnie Sąd informuje, iż osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercą, uprawnionym do zachowku, zapisobiercą, wykonawcą testamentu albo wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza. W szczególności mogą zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

Jarocin, dnia 23 lutego 2017 r.

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2017-03-06 08:16:45)
Wyświetlono: 5902 razy

OGŁOSZENIE

„Sąd Rejonowy w Jarocinie Wydział I Cywilny informuje, iż pod sygnaturą I Ns 633/16 złożono wykaz inwentarza po Zbigniewie Franciszku Cypryan ( PESEL 52090401137), zmarłym dnia 25.05.2015 roku, ostatnio zamieszkałym w Jarocinie, przy ulicy Parowozownia 1A/23.

Jednocześnie Sąd informuje, iż z treścią złożonego wykazu może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Ponadto kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.”

SSR Paweł Warczyński

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2016-11-25 13:06:01)
Wyświetlono: 6570 razy