OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE

„Sąd Rejonowy w Jarocinie Wydział I Cywilny informuje, iż postanowieniem z dnia 04 listopada 2020 r. wydanym w sprawie I Ns 324/20  postanowił o sporządzeniu spisu inwentarza po Marcie Annie Mikołajewskiej (PESEL 46061710449), zmarłej dnia 05.10.2020  roku, ostatnio zamieszkałej w Łuszczanowie, przy ulicy Długiej 123.

Jednocześnie Sąd informuje, iż osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercą, uprawnionym do zachowku, zapisobiercą, wykonawcą testamentu albo wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza. W szczególności mogą zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2020-11-20 12:56:34)
Wyświetlono: 409 razy

OGŁOSZENIE

„Sąd Rejonowy w Jarocinie Wydział I Cywilny informuje, iż postanowieniem z dnia 06 listopada 2020 r. wydanym w sprawie I Ns 334/20  postanowił o sporządzeniu spisu inwentarza po Sebastianie Matuszczaku (PESEL 74112608874), zmarłego dnia 19.09.2020  roku, ostatnio zamieszkałego w Kotlinie, przy ulicy
3 Maja 5.

Jednocześnie Sąd informuje, iż osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercą, uprawnionym do zachowku, zapisobiercą, wykonawcą testamentu albo wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza. W szczególności mogą zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2020-11-13 12:29:39)
Wyświetlono: 655 razy

OGŁOSZENIE

Sędzia Sądu Rejonowego w Jarocinie I Wydziału Cywilnego Agnieszka Fórmankiewicz
po rozpoznaniu w dniu 5 listopada 2020 r. w Jarocinie
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Jarocińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie
przeciwko pozwanemu Andrzejowi Gabryszakowi
o zapłatę

zarządza:
na podstawie art. 144 § 1 k.p.c. dla pozwanego Andrzeja Gabryszaka, ostatnio zamieszkałego w Wilczyńcu 15B/7, którego miejsce pobytu obecnie nie jest znane, ustanowić kuratora procesowego w osobie Moniki Wróblewskiej - pracownika Sądu Rejonowego w Jarocinie.

sędzia Agnieszka Fórmankiewicz

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2020-11-10 09:35:40)
Wyświetlono: 772 razy

OGŁOSZENIE

„Sąd Rejonowy w Jarocinie Wydział I Cywilny informuje, iż postanowieniem z dnia 22 października 2020 r. wydanym w sprawie I Ns 318/20  postanowił o sporządzeniu spisu inwentarza po Tomaszu Antczaku ( PESEL 74080214055  ), zmarłym dnia 04.11.2011 roku, ostatnio zamieszkałym w Jarocinie, przy ulicy Kościuszki 4/14.

Jednocześnie Sąd informuje, iż osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercą, uprawnionym do zachowku, zapisobiercą, wykonawcą testamentu albo wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza. W szczególności mogą zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2020-11-04 12:40:41)
Wyświetlono: 923 razy

OGŁOSZENIE

„Sąd Rejonowy w Jarocinie Wydział I Cywilny informuje, iż pod sygnaturą I Ns 326/20 złożono wykaz inwentarza po Michale Marciszu ( PESEL 51090212994), zmarłym dnia 01.12.2018 roku, ostatnio zamieszkałym w Kotlinie, przy ulicy Kościuszki 15.

Jednocześnie Sąd informuje, iż z treścią złożonego wykazu może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Ponadto kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.”

sędzia Paweł Warczyński

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2020-11-04 12:39:04)
Wyświetlono: 923 razy

OGŁOSZENIE

„Sąd Rejonowy w Jarocinie Wydział I Cywilny informuje, iż pod sygnaturą I Ns 320/20 złożono wykaz inwentarza po Kamilu Jankowiaku ( PESEL 89031709135), zmarłym dnia 11.09.2020 roku, ostatnio zamieszkałym w Wilkowyi, przy ulicy Piaskowej 17.

Jednocześnie Sąd informuje, iż z treścią złożonego wykazu może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Ponadto kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.”

sędzia Paweł Warczyński

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2020-11-04 12:24:14)
Wyświetlono: 923 razy

Ogłoszenie

Na podstawie art. 144 § 1 k.p.c. dla pozwanego Marcina Michalaka, ostatnio zamieszkałego w Przybysławiu 12/7, 63-210 Żerków, którego miejsce pobytu obecnie nie jest znane, ustanowić kuratora procesowego w osobie Joanny Filipiak - pracownika Sądu Rejonowego w Jarocinie

Sygn. akt  I C 1236/19

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2020-10-13 09:17:54)
Wyświetlono: 1764 razy

Ogłoszenie

Na podstawie art. 144 § 1 k.p.c. dla pozwanego Tomasza Bartkowiaka, ostatnio zamieszkałego w Wilczyńcu 15D/3, 63-230 Witaszyce, którego miejsce pobytu obecnie nie jest znane, ustanowić kuratora procesowego w osobie Anny Skibińskiej - pracownika Sądu Rejonowego w Jarocinie

Sygn. akt  I C 1410/19

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2020-10-13 09:16:48)
Wyświetlono: 1764 razy

OGŁOSZENIE

Sygn. akt  I C 303/20

Na podstawie art. 144 § 1 k.p.c. dla pozwanej Grażyny Jelak, ostatnio zamieszkałej w Jarocinie, os. Tadeusza Kościuszki 2/30, której miejsce pobytu obecnie nie jest znane, ustanowić kuratora procesowego w osobie Marka Sikorskiego - pracownika Sądu Rejonowego w Jarocinie

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2020-10-05 10:37:54)
Wyświetlono: 2082 razy

OGŁOSZENIE

Sygn. akt I Nc 455/19

 

Sędzia Sądu Rejonowego w Jarocinie I Wydziału Cywilnego Magdalena Pastuszka

po rozpoznaniu w dniu 17 sierpnia 2020r. w Jarocinie

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa Gminy Jarocin – reprezentowanej przez Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie  

przeciwko pozwanemu Bogdanowi Leoniak

o zapłatę

 

zarządza:

na podstawie art. 144 § 1 k.p.c. dla pozwanego Bogdana Leoniaka ostatnio zamieszkałego Wilczyniec 15E/3, 63-230 Witaszyce, którego miejsce pobytu obecnie nie jest znane, ustanowić kuratora procesowego w osobie Moniki Wróblewskiej - pracownika Sądu Rejonowego w Jarocinie.

sędzia Magdalena Pastuszka

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2020-10-05 10:36:09)
Wyświetlono: 2082 razy

Ogłoszenie

 „Sąd Rejonowy w Jarocinie Wydział I Cywilny informuje, iż postanowieniem z dnia 03 sierpnia 2020 r. wydanym w sprawie I Ns 223/20  postanowił o sporządzeniu spisu inwentarza po Tadeuszu Nowaczyku ( PESEL 59091702656 ), zmarłym dnia 17.07.2017 roku, ostatnio zamieszkałym w Górze, przy ul. Zaleskiej 4.

Jednocześnie Sąd informuje, iż osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercą, uprawnionym do zachowku, zapisobiercą, wykonawcą testamentu albo wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza. W szczególności mogą zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2020-08-13 11:55:54)
Wyświetlono: 4337 razy

Ogłoszenie

„Sąd Rejonowy w Jarocinie Wydział I Cywilny informuje, iż pod sygnaturą I Ns 181/20 złożono wykaz inwentarza przedsiębiorstwa w spadku po Kazimierzu Styburskim ( PESEL 57112210096), zmarłym dnia 06.12.2019 roku, prowadzącym przedsiębiorstwo pod firmą „PPHU „JARGUM” STYBURSKI KAZIMIERZ w Jaraczewie przy ulicy Golskiej 3.

Jednocześnie Sąd informuje, iż z treścią złożonego wykazu może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Ponadto kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.”

sędzia Paweł Warczyński

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2020-08-13 11:54:38)
Wyświetlono: 4337 razy

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 144 § 1 k.p.c. dla pozwanej Bernadety Twardowskiej, ostatnio zamieszkałej: Sucha 1, 63-210 Żerków, której miejsce pobytu obecnie nie jest znane, ustanowić kuratora procesowego w osobie Agnieszki Chudak - pracownika Sądu Rejonowego w Jarocinie

Sygn. akt  I C 1384/18

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

sędzia Magdalena Tyrakowska

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2019-12-30 07:32:50)
Wyświetlono: 11288 razy

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 144 § 1 k.p.c. dla pozwanych Andrzeja Krysińskiego, Cecylii Krysińskiej, ostatnio zamieszkałych w Jarocinie, ul. Jagiellończyka 19, których miejsce pobytu obecnie nie jest znane, ustanowić kuratora procesowego w osobie Joanny Filipiak - pracownika Sądu Rejonowego w Jarocinie

Sygn. akt  I C 662/18

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

sędzia Magdalena Tyrakowska

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2019-12-30 07:31:33)
Wyświetlono: 11288 razy

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 144 § 1 k.p.c. dla pozwanego Michała Wiszniowskiego, ostatnio zamieszkałego w Witaszycach, Al. Wolności 36/2, którego miejsce pobytu obecnie nie jest znane, ustanowić kuratora procesowego w osobie Anny Skibińskiej - pracownika Sądu Rejonowego w Jarocinie

Sygn. akt  I C 152/19

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

sędzia Magdalena Tyrakowska

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2019-12-30 07:29:56)
Wyświetlono: 11288 razy

OGŁOSZENIE

Na mocy art. 144 § 1 k.p.c. dla pozwanego Norberta Sikorskiego, ostatnio zamieszkałego 63-233 Jaraczewo, Góra, ul. Polna 16 A, którego miejsce pobytu nie jest znane, ustanowić kuratora w osobie Moniki Wróblewskiej pracownika Sądu Rejonowego w Jarocinie.

Sygn. akt  I C 820/19

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

SSR M. Tyrakowska

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2019-12-18 14:59:11)
Wyświetlono: 11457 razy

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 144 § 1 k.p.c. dla pozwanego Sylwestra Plucińskiego, ostatnio zamieszkałego w Cielczy, ul. Henryka Sienkiewicza 50/7, którego miejsce pobytu obecnie nie jest znane, ustanowić kuratora procesowego w osobie Jolanty Jóźwiak - pracownika Sądu Rejonowego w Jarocinie

Sygn. akt  I C 759/19

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

SSR Magdalena Tyrakowska

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2019-11-14 11:59:34)
Wyświetlono: 12093 razy

OGŁOSZENIE

„Sąd Rejonowy w Jarocinie Wydział I Cywilny informuje, iż postanowieniem z dnia 04 października 2019 r. wydanym w sprawie I Ns 352/19  postanowił
o sporządzeniu spisu inwentarza po Stefanie Płocieniczaku ( PESEL 38071907511), zmarłym dnia 01.08.2019 roku, ostatnio zamieszkałym w Cielczy, przy ulicy Cmentarnej 44.

Jednocześnie Sąd informuje, iż osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercą, uprawnionym do zachowku, zapisobiercą, wykonawcą testamentu albo wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza. W szczególności mogą zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2019-11-07 12:05:36)
Wyświetlono: 12186 razy

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 144 § 1 k.p.c. dla pozwanego Krzysztofa Siedel, ostatnio zamieszkałego w Lubini Małej 38, którego miejsce pobytu obecnie nie jest znane, ustanowić kuratora procesowego w osobie Marka Sikorskiego - pracownika Sądu Rejonowego w Jarocinie.

Sygn. akt  I C 786/18

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

SSR Agnieszka Fórmankiewicz

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2019-10-16 12:23:05)
Wyświetlono: 12610 razy

OGŁOSZENIE

„Sąd Rejonowym w Jarocinie Wydział I Cywilny informuje, iż pod sygnaturą I Ns 326/19 złożono wykaz inwentarza po Jadwidze Żwawiak ( PESEL 43100208323 ), zmarłej dnia 10.12.2015 roku, ostatnio zamieszkałej w Cielczy, przy ul. Szkolnej 9a.

Jednocześnie Sąd informuje, iż z treścią złożonego wykazu może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Ponadto kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2019-10-02 11:48:27)
Wyświetlono: 13632 razy

OGŁOSZENIE

„Sąd Rejonowy w Jarocinie Wydział I Cywilny informuje, iż pod sygnaturą I Ns 314/19 złożono wykaz inwentarza po Franciszku Nowickim ( PESEL 58040203514 ), zmarłym dnia 30.05.2014 roku, ostatnio zamieszkałym w Kretkowie 16/1.

Jednocześnie Sąd informuje, iż z treścią złożonego wykazu może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Ponadto kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.”

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2019-10-02 11:47:24)
Wyświetlono: 13632 razy

OGŁOSZENIE

„Sąd Rejonowy w Jarocinie Wydział I Cywilny informuje, iż pod sygnaturą I Ns 254/19 złożono wykaz inwentarza po Elżbiecie Marciniak ( PESEL 55100516489), zmarłej dnia 07.01.2019 roku,  ostatnio  zamieszkałej w Jarocinie, przy ul. Kasztanowej 6/20.

Jednocześnie Sąd informuje, iż z treścią złożonego wykazu może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Ponadto kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.”

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2019-10-02 11:46:24)
Wyświetlono: 13632 razy

OGŁOSZENIE

„Sąd Rejonowy w Jarocinie Wydział I Cywilny informuje, iż postanowieniem z dnia 02 lipca 2019 r. wydanym w sprawie I Ns 234/19  postanowił o sporządzeniu spisu inwentarza po Marianie Kowalczyku ( PESEL 49080213632 ), zmarłym dnia 14.03.2019 roku, ost, że są spadkobiercą, uprawnionym do zachowku, zapisobiercą, wykonawcą testamentu albo wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza. W szczególności mogą zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2019-10-02 11:45:19)
Wyświetlono: 13632 razy

OGŁOSZENIE

„Sąd Rejonowy w Jarocinie Wydział I Cywilny informuje, iż postanowieniem z dnia 12 lipca 2019 r. wydanym w sprawie I Ns 197/19  postanowił o sporządzeniu spisu inwentarza po Krzysztofie Kazimierzu Jankowskim ( PESEL 65021209454  ), zmarłym dnia 28.07.2018 roku, ostatnio zamieszkałym w Brzostowie 13.

Jednocześnie Sąd informuje, iż osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercą, uprawnionym do zachowku, zapisobiercą, wykonawcą testamentu albo wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza. W szczególności mogą zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2019-10-02 11:43:33)
Wyświetlono: 13632 razy

OGŁOSZENIE

„Sąd Rejonowy w Jarocinie Wydział I Cywilny informuje, iż pod sygnaturą I Ns 261/19 złożono wykaz inwentarza po Kazimierzu Grygiel ( PESEL 43103104855), zmarłym dnia 08.05.2019 roku, ostatnio zamieszkałym w Tarcach 12.

Jednocześnie Sąd informuje, iż z treścią złożonego wykazu może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Ponadto kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.”

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2019-10-02 11:42:21)
Wyświetlono: 13632 razy

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 144 § 1 k.p.c. dla pozwanego Ryszarda Józefa Sobkowiaka, ostatnio zamieszkałego w Jarocinie, przy ulicy Józefa Bema 35/8, którego miejsce pobytu obecnie nie jest znane, ustanowić kuratora procesowego w osobie Moniki Wróblewskiej - pracownika Sądu Rejonowego w Jarocinie

Sygn. akt  I C 506/18

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

SSR Agnieszka Fórmankiewicz

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2019-07-22 10:52:09)
Wyświetlono: 14876 razy

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 144 § 1 k.p.c. dla pozwanej Agnieszki Bagrowskiej, ostatnio zamieszkałej w Jarocinie, przy ulicy Św. Ducha 46/7, której miejsce pobytu obecnie nie jest znane, ustanowić kuratora procesowego w osobie Jolanty Jóźwiak - pracownika Sądu Rejonowego w Jarocinie

Sygn. akt  I C 18/18

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

SSR Agnieszka Fórmankiewicz

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2019-05-09 13:21:17)
Wyświetlono: 16194 razy

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 144 § 1 k.p.c. dla pozwanego Sebastiana Dostatniego, ostatnio zamieszkałego w Jarocinie, ul. Zygmunta Starego 25, którego miejsce pobytu obecnie nie jest znane, ustanowić kuratora procesowego w osobie Moniki Wojciechowskiej - Stasik - pracownika Sądu Rejonowego w Jarocinie

Sygn. akt  I C 656/18

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

SSR Agnieszka Fórmankiewicz

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2019-05-09 13:20:07)
Wyświetlono: 16194 razy

OGŁOSZENIE

„Sąd Rejonowy w Jarocinie Wydział I Cywilny informuje, iż postanowieniem z dnia 28 marca 2019 r. wydanym w sprawie I Ns 94/19  postanowił o sporządzeniu spisu inwentarza po Iwonie Urszuli Kusyk ( PESEL  62102109920 ), zmarłej dnia 30.11.2013 roku, ostatnio zamieszkałej w Radlinie 17.

Jednocześnie Sąd informuje, iż osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercą, uprawnionym do zachowku, zapisobiercą, wykonawcą testamentu albo wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza. W szczególności mogą zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

SSR Paweł Warczyński

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2019-04-26 08:07:16)
Wyświetlono: 16389 razy

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 144 § 1 k.p.c. dla pozwanego Marka Tworek, ostatnio zamieszkałego w Zakrzewie 19A, którego miejsce pobytu obecnie nie jest znane, ustanowić kuratora procesowego w osobie Anny Skibińskiej - pracownika Sądu Rejonowego w Jarocinie

Sygn. akt  I C 38/18

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

SSR Agnieszka Fórmankiewicz

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2019-03-28 15:08:26)
Wyświetlono: 16708 razy

OGŁOSZENIE

Na mocy art. 510 § 2  k.p.c. ustanowiono kuratora procesowego  w osobie

Elwiry Plucińskiej ,  pracownika Sądu Rejonowego  w Jarocinie,

do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Jarocinie uczestnika postępowania Mateusza Rząsa  ostatnio zameldowanego Nowa Wieś 102 , gm. Trzebownisko

w sprawie z powództwa mał. Mai Rząsa , działającej przez matkę Katarzynę Posłuszną przeciwko Mariuszowi Rząsa o alimenty – sygn. akt III RC 94/18.

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2019-02-20 14:26:02)
Wyświetlono: 17170 razy

OGŁOSZENIE

„Sąd Rejonowy w Jarocinie Wydział I Cywilny informuje, iż postanowieniem z dnia 18 lutego 2019 r. wydanym w sprawie I Ns 24/19  postanowił o sporządzeniu spisu inwentarza po Kazimierze Kołodziej ( PESEL 24021409523  ), zmarłej dnia 18.05.2017 roku, ostatnio zamieszkałej w Jarocinie, przy ul. Żerkowskiej 10.

Jednocześnie Sąd informuje, iż osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercą, uprawnionym do zachowku, zapisobiercą, wykonawcą testamentu albo wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza. W szczególności mogą zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2019-02-20 14:23:04)
Wyświetlono: 17170 razy

OGŁOSZENIE

„Sąd Rejonowy w Jarocinie Wydział I Cywilny informuje, iż postanowieniem z dnia 13 lutego 2019 r. wydanym w sprawie I Ns 57/19  postanowił o sporządzeniu spisu inwentarza po Antonim Gryglu ( PESEL 50070311472 ), zmarłym dnia 25.01.2015 roku, ostatnio zamieszkałym w Witaszycach, przy ulicy Zapłocie 3.

Jednocześnie Sąd informuje, iż osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercą, uprawnionym do zachowku, zapisobiercą, wykonawcą testamentu albo wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza. W szczególności mogą zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2019-02-20 14:20:04)
Informacje zmodyfikował: Tomasz Andryszewski (2019-02-20 14:21:00)
Wyświetlono: 17170 razy

OGŁOSZENIE

„Sąd Rejonowy w Jarocinie Wydział I Cywilny informuje, iż postanowieniem z dnia 11 lutego 2019 r. wydanym w sprawie I Ns 48/19  postanowił o sporządzeniu spisu inwentarza po Zbigniewie Filipczaku ( PESEL 58060701656 ), zmarłym dnia 15.10.2009 roku, ostatnio zamieszkałym w Jarocinie, przy ulicy Kościuszki 24/6.

Jednocześnie Sąd informuje, iż osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercą, uprawnionym do zachowku, zapisobiercą, wykonawcą testamentu albo wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza. W szczególności mogą zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2019-02-19 13:57:09)
Wyświetlono: 17178 razy

OGŁOSZENIE

„Sąd Rejonowy w Jarocinie Wydział I Cywilny informuje, iż postanowieniem z dnia 29 stycznia 2019 r. wydanym w sprawie I Ns 3/19  postanowił o sporządzeniu spisu inwentarza po Annie Maćkowiak ( PESEL 35011809984  ), zmarłej dnia 24.07.2018 roku, ostatnio zamieszkałym w Zakrzewie 30.

Jednocześnie Sąd informuje, iż osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercą, uprawnionym do zachowku, zapisobiercą, wykonawcą testamentu albo wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza. W szczególności mogą zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2019-02-06 14:39:00)
Wyświetlono: 17390 razy

OGŁOSZENIE

„Sąd Rejonowy w Jarocinie Wydział I Cywilny informuje, iż postanowieniem z dnia 07 stycznia 2019 r. wydanym w sprawie I Ns 424/18  postanowił o sporządzeniu spisu inwentarza po Marku Idziaku ( PESEL 51071306111  ), zmarłym dnia 22.08.2015 roku, ostatnio zamieszkałym w Jarocinie, przy ul. Kasprzaka 3.

Jednocześnie Sąd informuje, iż osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercą, uprawnionym do zachowku, zapisobiercą, wykonawcą testamentu albo wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza. W szczególności mogą zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2019-01-15 08:08:05)
Wyświetlono: 17777 razy

OGŁOSZENIE

„Sąd Rejonowy w Jarocinie Wydział I Cywilny informuje, iż pod sygnaturą I Ns 457/18 złożono wykaz inwentarza po Marianie Antonim Persie ( PESEL 46032302996), zmarłym dnia 05.01.2018 roku, ostatnio zamieszkałym w Jarocinie, przy ulicy Wrocławskiej 56/21.

               Jednocześnie Sąd informuje, iż z treścią złożonego wykazu może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Ponadto kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.”

SSR Paweł Warczyński

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2018-12-20 12:59:34)
Wyświetlono: 18031 razy

OGŁOSZENIE

na podstawie art. 144 § 1 k.p.c. dla pozwanej Magdaleny Maciągowskiej, ostatnio zamieszkałej w Jarocinie, przy ulicy Henryka Sienkiewicza 2/5, której miejsce pobytu obecnie nie jest znane, ustanowić kuratora procesowego w osobie Jolanty Jóźwiak - pracownika Sądu Rejonowego w Jarocinie

w sprawie z powództwa Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą w Warszawie przeciwko Magdalenie Maciągowskiej o zapłatę

Sygn. akt  I C 1070/18

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

SSR Agnieszka Fórmankiewicz

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2018-12-05 12:58:01)
Wyświetlono: 19341 razy

OGŁOSZENIE

„Sąd Rejonowy w Jarocinie Wydział I Cywilny informuje, iż pod sygnaturą I Ns 438/18 złożono wykaz inwentarza po Grażynie Marii Michniewskiej ( PESEL 57010111662), zmarłej dnia 29.08.2018 roku,  ostatnio  zamieszkałej w Jarocinie, przy ul. Wrocławskiej 77/15.

Jednocześnie Sąd informuje, iż z treścią złożonego wykazu może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Ponadto kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.”

SSR Paweł Warczyński

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2018-12-05 12:56:30)
Wyświetlono: 19341 razy

OGŁOSZENIE

Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Anny Wlazik pracownika Sądu Rejonowego w Jarocinie do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Jarocinie Joanny Cecylii Woelke ostatnio zamieszkałej pod adresem os. Konstytucji 3 Maja 35/45, 63-200 JAROCIN POZNAŃSKI w sprawie z powództwa Banku Ochrony Środowiska S.A. o roszczenia z umów bankowych innych.

Sygn. akt I C 1092/18

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2018-11-19 11:26:33)
Informacje zmodyfikował: Tomasz Andryszewski (2018-11-19 11:26:56)
Wyświetlono: 19531 razy

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Jarocinie Wydział I Cywilny informuje, iż postanowieniem z dnia 29 października 2018 r. wydanym w sprawie I Ns 415/18 postanowił o sporządzeniu spisu inwentarza po Leszku Krawczyku ( PESEL 78082113350 ), zmarłym dnia 08.02.2018 roku, ostatnio zamieszkałym w Radlinie 51 A/2.

Jednocześnie Sąd informuje, iż osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercą, uprawnionym do zachowku, zapisobiercą, wykonawcą testamentu albo wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza. W szczególności mogą zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

SSR Paweł Warczyński

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2018-11-19 11:24:00)
Wyświetlono: 19532 razy

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Jarocinie Wydział I Cywilny informuje, iż postanowieniem z dnia 29 października 2018 r. wydanym w sprawie I Ns 414/18 postanowił o sporządzeniu spisu inwentarza po Krzysztofie Szymkowiaku ( PESEL 62031306755), zmarłym dnia 04.11.2016 roku, ostatnio zamieszkałym w Wilkowyi, przy ulicy Zbigniewa Gorzeńskiego 24.

Jednocześnie Sąd informuje, iż osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercą, uprawnionym do zachowku, zapisobiercą, wykonawcą testamentu albo wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza. W szczególności mogą zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

SSR Paweł Warczyński

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2018-11-19 11:21:36)
Wyświetlono: 19532 razy

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 144 § 1 k.p.c. dla pozwanego Tomasza Wałkowskiego, ostatnio zamieszkałego w Cielczy, ul. Cmentarna 32, którego miejsce pobytu obecnie nie jest znane, ustanowić kuratora procesowego w osobie Izabeli Wlazik - pracownika Sądu Rejonowego w Jarocinie

w sprawie z powództwa Santander Consumer Bank S.A. o zapłatę

Sygn. akt I C 1190/18

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

SSR Agnieszka Fórmankiewicz

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2018-10-31 07:51:33)
Wyświetlono: 19832 razy

OGŁOSZENIE

Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora pozwanego w osobie Moniki Wróblewskiej pracownika Sądu Rejonowego w Jarocinie do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Jarocinie Mohammad Masud Karim ostatnio zamieszkałego w ul. Wrocławska 77/44, 63-200 JAROCIN

w sprawie z powództwa Bank Millenium o roszczenia z umowy pożyczki (45561.57 PLN).

Sygn. akt I C 1419/17

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

SSR Agnieszka Fórmankiewicz

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2018-09-24 15:01:55)
Wyświetlono: 20387 razy

OGŁOSZENIE

Na mocy art. 510 § 2 k.p.c. ustanowiono kuratora procesowego w osobie Elwiry Plucińskiej , pracownika Sądu Rejonowego w Jarocinie,

do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Jarocinie uczestniczki postępowania Moniki Zgorszczak ostatnio zamieszkałej Łuszczanów , ul. Długa 146

w sprawie z wniosku Henryki Zgorszczak o umieszczenie w rodzinie zastępczej mał. Agnieszki, Anny i Igora rodz. Zgorszczak.  Sygn. akt III Nsm 147/18.

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.

SSR Magdalena Pastuszka

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2018-09-24 15:00:09)
Wyświetlono: 20387 razy

OGŁOSZENIE

Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Moniki Wojciechowskiej - Stasik - pracownika Sądu rejonowego w Jarocinie do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Jarocinie Wojciecha Mieloszyka ostatnio zamieszkałego w Pogorzelicy 3, 63-210 Żerków w sprawie z powództwa Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. o roszczenia z umów bankowych innych.

Sygn. akt I C 636/18

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2018-08-24 10:55:21)
Wyświetlono: 20775 razy

OGŁOSZENIE

Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Moniki Wojciechowskiej – Stasik do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Jarocinie Wojciecha Mieloszyka ostatnio zamieszkałego w Pogorzelicy 3, 63-210 Żerków w sprawie z powództwa Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przeciwko Wojciechowi Mieloszykowi o zapłatę

Sygn. akt I C 635/18

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2018-08-24 10:52:29)
Wyświetlono: 20775 razy

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 144 § 1 k.p.c. ustanowiono kuratora procesowego w osobie Anny Skibińskiej - pracownika Sądu Rejonowego w Jarocinie do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Jarocinie Szymona Szymkowiaka ostatnio zamieszkałego w Os. Konstytucji 3 Maja 5/40, 63-200 JAROCIN
w sprawie z powództwa Raport NSFIZ z siedzibą w Krakowie o roszczenia z umowy sprzedaży (1039.90 PLN).

Sygn. akt I C 1497/17

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

SSR Agnieszka Fórmankiewicz

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2018-07-16 08:34:19)
Wyświetlono: 21065 razy

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Jarocinie Wydział I Cywilny informuje, iż postanowieniem z dnia 06 czerwca 2018 r. wydanym w sprawie I Ns 172/18 postanowił o sporządzeniu spisu inwentarza po Januszu Ciąder ( PESEL 59051301530 ), zmarłym dnia 28.07.2017 roku, ostatnio zamieszkałym w Twardowie 15.

Jednocześnie Sąd informuje, iż osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercą, uprawnionym do zachowku, zapisobiercą, wykonawcą testamentu albo wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza. W szczególności mogą zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2018-06-26 13:08:10)
Wyświetlono: 21177 razy

OGŁOSZENIE

„Sąd Rejonowy w Jarocinie Wydział I Cywilny informuje, iż postanowieniem z dnia 19 kwietnia 2018 r. wydanym w sprawie I Ns 120/18 postanowił o sporządzeniu spisu inwentarza po Adamie Merdas ( PESEL 76082705418), zmarłym dnia 20.01.2009 roku, ostatnio zamieszkałym w Łobzowcu 10.

Jednocześnie Sąd informuje, iż osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercą, uprawnionym do zachowku, zapisobiercą, wykonawcą testamentu albo wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza. W szczególności mogą zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2018-05-16 12:00:00)
Wyświetlono: 21535 razy

OGŁOSZENIE

„Sąd Rejonowy w Jarocinie Wydział I Cywilny informuje, iż pod sygnaturą I Ns 398/17 złożono wykaz inwentarza po Wandzie Annie Bartkowiak ( PESEL 45072507480 ), zmarłej dnia 23.02.2017 roku, ostatnio zamieszkałej w Łuszczanowie, przy ul. Długiej 42.

Jednocześnie Sąd informuje, iż z treścią złożonego wykazu może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Ponadto kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

SSR Paweł Warczyński

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2017-12-27 09:52:49)
Wyświetlono: 24563 razy

OGŁOSZENIE

Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Elwiry Plucińskiej- pracownika Sądu Rejonowego w Jarocinie
do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Jarocinie Izabeli Lipińskiej ostatnio zamieszkałej w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 23/15
i do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Jarocinie Tobiasza Bogacz ostatnio zamieszkałego w Pleszewie przy ul. Lipowej 4/15
w sprawie z urzędu o wydanie zarządzeń w trybie art. 109 kro odnośnie małoletniej Aleksandry Bogacz. Sygn. akt III Nsm 207/17.

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2017-10-27 14:53:10)
Wyświetlono: 25067 razy

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Jarocinie Wydział I Cywilny informuje, iż pod sygnaturą I Ns 182/17 złożono wykaz inwentarza po Marii Kocłajda ( PESEL 57081216981), zmarłej dnia 14.09.2016 roku, ostatnio zamieszkałej w Łuszczanowie, przy ul. Długiej 21.

Jednocześnie Sąd informuje, iż z treścią złożonego wykazu może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Ponadto kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.”

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2017-08-10 10:22:04)
Wyświetlono: 25629 razy

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Jarocinie Wydział I Cywilny informuje, iż postanowieniem z dnia 23 lutego 2017 r. wydanym w sprawie I Ns 702/16 postanowił o sporządzeniu spisu inwentarza po Kazimierzu Jankowskim (PESEL 27123002537), zmarłym dnia 18.12.2015 roku, ostatnio zamieszkałym w Jarocinie przy ulicy Słowackiego 22.

Jednocześnie Sąd informuje, iż osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercą, uprawnionym do zachowku, zapisobiercą, wykonawcą testamentu albo wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza. W szczególności mogą zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

Jarocin, dnia 23 lutego 2017 r.

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2017-03-06 08:16:45)
Wyświetlono: 26734 razy

OGŁOSZENIE

„Sąd Rejonowy w Jarocinie Wydział I Cywilny informuje, iż pod sygnaturą I Ns 633/16 złożono wykaz inwentarza po Zbigniewie Franciszku Cypryan ( PESEL 52090401137), zmarłym dnia 25.05.2015 roku, ostatnio zamieszkałym w Jarocinie, przy ulicy Parowozownia 1A/23.

Jednocześnie Sąd informuje, iż z treścią złożonego wykazu może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Ponadto kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.”

SSR Paweł Warczyński

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2016-11-25 13:06:01)
Wyświetlono: 27402 razy