AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIE

W związku z przypadającym

„Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”

w dniach od 21 – 28 lutego 2020r. w godz. od 13:00 do 15:00

w Sądzie Rejonowym w Jarocinie

zostanie uruchomiony punkt konsultacyjny dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Al. Niepodległości 15

 • 21 lutego 2020r. – asystent sędziego Agnieszka Chudak - pok. nr 204 (II piętro)
 • 24 lutego 2020r. – kurator zawodowy Kamila Zawodna - pok. nr 9 (parter)
 • 25 lutego 2020r. – kurator zawodowy Alicja Krzyśko- pok. nr 9 (parter)
 • 26 lutego 2020r. – kurator zawodowy Arleta Durczak - pok. nr 9 (parter)
 • 27 lutego 2020r. – kurator zawodowy Alicja Krzyśko - pok. nr 9 (parter)
 • 28 lutego 2020r. – kurator zawodowy Joanna Wasielewska - pok. nr 9 (parter)

Wszystkie dyżury w godz. od 13:00 do 15:00

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2020-02-13 10:22:16)
Wyświetlono: 67 razy

Plan działalności Sądu na rok 2020

W załączniku poniżej znajdą Państwo plan działalności Sądu Rejonowego w Jarocinie na rok 2020.

Plan działalności

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2019-12-18 15:01:30)
Wyświetlono: 884 razy

ZARZĄDZENIE

W załączniku poniżej znajduje się Zarządzenie Nr A 022-19/2019 w sprawie zmiany Regulamiu Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Jarocinie.

Treść zarządzenia

Regulamin

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2019-11-05 13:57:23)
Wyświetlono: 1682 razy

KONKURS

Regulamin konkursu
Załącznik 1 - Formularz zgłoszenia
Załącznik 2 - Oświadczenie

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2019-10-17 11:34:25)
Informacje zmodyfikował: Tomasz Andryszewski (2019-10-17 11:39:33)
Wyświetlono: 2156 razy

Tydzień mediacji

W załączniku poniżej znajdą Państwo listę wydarzeń związanych z obchodami Tygodnia Mediacji w okręgu Sądu Okręgowego w Kaliszu

Lista wydarzeń

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2019-09-09 13:32:04)
Informacje zmodyfikował: Tomasz Andryszewski (2019-09-09 13:36:17)
Wyświetlono: 2949 razy

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2018

W załączniku poniżej znajdą Państwo oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prezesa Sądu Rejonowego i Dyrektora Sądu Okręgowego w Kaliszu za rok 2018.

Oświadczenie Sąd Rejonowy w Jarocinie

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2019-04-01 08:03:29)
Wyświetlono: 5679 razy

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu za rok 2018

W załączniku poniżej znajdą Państwo Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sadu Rejonowego w Jarocinie za rok 2018.

Sprawozdanie Sąd Rejonowy w Jarocinie

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2019-04-01 08:02:01)
Wyświetlono: 5679 razy

Plan działalności Sądu na rok 2019

W załączniku poniżej znajdą Państwo plan działalności Sądu Rejonowego w Jarocinie na rok 2019.

Plan działalności

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2018-12-28 12:03:12)
Wyświetlono: 7437 razy

E-płatności dla obywatela: papierowe znaki opłaty sądowej tylko do 30 czerwca 2018

Platforma e-Płatności służy do uiszczania wszelkich opłat sądowych. To wyjście naprzeciw oczekiwaniom obywateli. Opłacanie należności zajmuje mniej czasu i jest łatwiejsze. Przyśpiesza postępowania sądowe i przynosi oszczędności. Dlatego tradycyjne znaki opłaty sądowej po 30 czerwca 2018 r. wychodzą z użycia.

Już od 1 stycznia 2017 r. przez e-Płatności można uregulować opłatę sądową za pozew (wniosek), opłatę kancelaryjną (np. za wydanie odpisu orzeczenia) oraz dokonać zakupu znaku opłaty sądowej w formie elektronicznej.

Znak opłaty sądowej w nowej formie ma postać graficzną kodu kreskowego i numerycznego (składającego się z 14 cyfr arabskich,) odpowiadającego zapisowi w bazie danych systemu e‑płatności. Znak może mieć dowolny nominał. Zabezpieczenia systemu umożliwiają wyłącznie jednokrotne wykorzystanie elektronicznego znaku opłaty sądowej. Jego skasowanie jest możliwe tylko raz. Obecnie znak może zostać kupiony zarówno w kasie sądu, jak i przez stronę https://oplaty.ms.gov.pl.

UWAGA: papierowe znaki opłaty sądowej mogą być wykorzystywane do wyczerpania zapasów – nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2018r. Po tej dacie dokonywanie opłat znakami opłaty sądowej w papierowej formie nie będzie dopuszczalne (wyjątek będą stanowić opłacone papierowymi znakami pisma kierowane do sądu, nadane drogą pocztową najpóźniej 30 czerwca 2018r., które wpłyną do sądu po tym terminie – decyduje data stempla pocztowego).

Od 1 lipca 2018 r. znaki opłaty sądowej będą funkcjonować wyłącznie w formie elektronicznej. E‑znaki są generowane w systemie e-Płatności. Mogą być samodzielnie drukowane lub przedstawiane do skasowania w sądzie na ekranie urządzeń mobilnych.

E-znaki są możliwe do nabycia

 • na stronie systemu e-Płatności (portal e-Płatności), pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl;
 • w Biurze Podawczym pokój nr 1 (wydruk na etykietach samoprzylepnych)

Portal e-Płatności (https://oplaty.ms.gov.pl), niezależnie od możliwości nabycia elektronicznych znaków opłaty sądowej, umożliwia bezpośrednie uiszczanie opłat sądowych z wykorzystaniem natychmiastowych przelewów internetowych (pay-by-link) oraz kart kredytowych.
Jako obowiązująca i dopuszczalna forma wniesienia opłat sądowych w dalszym ciągu pozostaje również uiszczenie w formie bezgotówkowej - tradycyjny przelew na rachunek dochodów sądu.

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2018-04-10 13:05:12)
Wyświetlono: 13863 razy

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2017

W załączniku poniżej znajdą Państwo oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prezesa Sądu Rejonowego i Dyrektora Sądu Okręgowego w Kaliszu za rok 2017.

Oświadczenie Sąd Rejonowy w Jarocinie

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2018-03-21 12:10:07)
Wyświetlono: 17711 razy

Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2017

W załączniku poniżej znajdą Państwo Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sadu Rejonowego w Jarocinie za rok 2017.

Sprawozdanie Sąd Rejonowy w Jarocinie

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2018-03-21 12:06:45)
Wyświetlono: 17712 razy

Plan działalności Sądu na rok 2018

W załączniku poniżej znajdą Państwo plan działalności Sądu Rejonowego w Jarocinie na rok 2018.

Plan działalności

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2017-12-29 14:41:03)
Wyświetlono: 21373 razy

Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2016

W załączniku poniżej znajdą Państwo Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sadu Rejonowego w Jarocinie za rok 2016.

Sprawozdanie Sąd Rejonowy w Jarocinie

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2017-03-28 14:47:42)
Informacje zmodyfikował: Tomasz Andryszewski (2017-03-28 14:50:20)
Wyświetlono: 27699 razy

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2016

W załączniku poniżej znajdą Państwo oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prezesa Sądu Rejonowego i Dyrektora Sądu Okręgowego w Kaliszu za rok 2016.

Oświadczenie Sąd Rejonowy w Jarocinie

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2017-03-28 14:47:15)
Wyświetlono: 27699 razy

Projekt Poprawa zdolności administracyjnych sądów w tym systemów informatycznych

Sąd Rejonowy w Jarocinie bierze udział w projekcie Poprawa zdolności administracyjnych sądów w tym systemów informatycznych, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości i współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014.

Celem projektu jest Poprawa wydajności systemów sądownictwa, w tym rozwój systemów związanych z prowadzeniem spraw sądowych.

Rezultatami projektu będą:

 • poprawa wydajności oraz ujednolicenie środowiska teleinformatycznego w sądach;
 • poprawa wydajności systemów informatycznych do prowadzenia spraw sądowych;
 • zwiększenie kompetencji pracowników wymiaru sprawiedliwości.

Projekt stanowi odpowiedź na potrzebę społeczną ukierunkowaną na poszerzenie dostępu wymiaru sprawiedliwości. Celem przedsięwzięcia jest realizacja potrzeby społecznej ukierunkowanej na ułatwienie i rozpowszechnienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości, przyspieszenie dostępu do rejestrów sądowych, zastosowanie komunikacji strony z sądem drogą elektroniczną oraz upowszechnienie pism procesowych oraz dokumentacji pochodzących z sądu w formie elektronicznej poprzez objęcie sądów powszechnych usługą wspólną uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników systemów informatycznych oraz usługą poczty centralnej i budowę scentralizowanego systemu zarządzania tożsamością.

Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 30 kwietnia 2017 r.

Więcej informacji o projekcie: http://nmf.ms.gov.pl/pl/projekt-nr-1/

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2017-03-06 08:22:55)
Informacje zmodyfikował: Tomasz Andryszewski (2017-03-06 08:24:34)
Wyświetlono: 28191 razy

Informacja

Informujemy, że od dnia 6 lutego 2017r. w Kancelarii Mediatora Anny Gmurowskiej w Kaliszu przy ul. Chopina 23, biuro nr 301 na III piętrze zostaje uruchomiony punkt bezpłatnych spotkań informacyjnych prowadzonych w trybie art. 183 par. 4 K.p.c. dotyczących polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji.

Bezpłatne spotkania informacyjne dotyczące mediacji odbywać sie będą w każdy poniedziałek (z wyłaczenie dni ustawowo wolnych) w godz. od 15:45 do 17:15.

Spotkania informacyjne prowadzić będą dyżurujący stali mediatorzy.

 • Anna Gmurowska - stały mediator Sądu Okręgowego w Kaliszu w sprawach karnych, rekomendowana od 2009r. przez Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów do prowadzenia mediacji w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych oraz z zakrsu prawa pracy.
  tel. 664 083 019, e-mail edu-mediare@wp.pl
 • Joanna Kempa - stały mediator Sądu Okręgowego w Kaliszu w sprawach karnych
  tel. 692 419 418, e-mail joannakempa@vp.pl
 • Monika Majchrzak - stały mediator Sądu Okręgowego w Kaliszu w sprawach nieletnich
  tel. 791 927 187

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2017-02-13 09:23:54)
Informacje zmodyfikował: Tomasz Andryszewski (2017-02-13 09:25:08)
Wyświetlono: 28714 razy

Informacja

Uprzejmie informujemy, że wpłaty realizowane w placówkach pocztowych na rachunek bankowy prowadzony w NBP dla Sądu Okręgowego w Kaliszu nr
47 1010 1469 0030 7213 9800 0000
za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym w wysokości 5zł zwolnione są z opłat manipulacyjnych. Zwolnienie od opłat manipulacyjnych dotyczy wpłat dokonywanych od dnia 1 lutego 2017r.

Jednocześnie z dniem 1 lutego 2017r. wpłaty dokonywane w placówkach pocztowych na dotychczasowy nr rachunku 09 1130 1033 0018 8149 5090 0001 nie będą zwolnione z opłat manipulacyjnych.

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2017-01-31 12:10:04)
Wyświetlono: 28924 razy

Informacja

Uprzejmie informuję, że od dnia 1 lutego 2017r. ulega zmianie numer rachunku bankowego Sądu Okręgowego w Kaliszu do wpłat sum na zlecenie

Nowy rachunek jest prowadzony w Narodowym Banku Polskim nr:
47 1010 1469 0030 7213 9800 0000

Dotychczasowy rachunek bankowy w BGK nr 09 1130 1033 0018 8149 5090 0001 będzie czynny tylko do dnia 28 lutego 2017r.

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2017-01-24 09:05:23)
Informacje zmodyfikował: Tomasz Andryszewski (2017-01-24 09:09:26)
Wyświetlono: 29074 razy

Informacja

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Sądu Okręgowego w Kaliszu nr D. 022-1/2017 z dnia 04.01.2017r. sprzedaż znaków opłaty sądowej odbywa sie w godzinach od 7:30 do 14:00.

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2017-01-05 07:40:45)
Wyświetlono: 29426 razy

Zarządzenie

W załączniku poniżej znajduje się Zarządzenie Nr A 022-13/2016 w sprawie zmiany regulaminu Internetowego Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Jarocinie oraz nowy Regulamin Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Jarocinie.

Treść zarządzenia

Regulamin obowiązujący od 1 stycznia 2017r.

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2016-12-30 13:14:06)
Wyświetlono: 29537 razy

Plan działalności Sądu na rok 2017

W załączniku poniżej znajdą Państwo plan działalności Sądu Rejonowego w Jarocinie na rok 2017.

Plan działalności

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2016-12-30 12:38:11)
Informacje zmodyfikował: Tomasz Andryszewski (2016-12-30 12:39:39)
Wyświetlono: 29542 razy

Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2015

W załączniku poniżej znajdą Państwo Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sadu Rejonowego w Jarocinie za rok 2015.

Sprawozdanie Sąd Rejonowy w Jarocinie

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2016-03-22 14:37:29)
Wyświetlono: 36284 razy

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2015

W załączniku poniżej znajdą Państwo oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prezesa Sądu Rejonowego i Dyrektora Sądu Okręgowego w Kaliszu za rok 2015.

Oświadczenie Sąd Rejonowy w Jarocinie

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2016-03-22 14:25:34)
Wyświetlono: 36285 razy

Ostrzeżenie - fałszywy komornik!

Ministerstwo Sprawiedliwości ostrzega, że ujawniona została praktyka polegająca na rozsyłaniu przez osobę podającą się za Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lublinie Romana Kaczorowskiego wiadomości mailowych, informujących o wszczęciu egzekucji z nieruchomości, z powołaniem się na tytuł wykonawczy w postaci orzeczenia Sądu Okręgowego w Szczecinie i zawierających link do rzekomego orzeczenia. Kliknięcie w powyższy link powoduje instalację złośliwego oprogramowania. Oprogramowanie to, po próbie jego pobrania bądź uruchomienia może wyrządzić nieodwracalne skutki w systemach informatycznych, w tym utratę bądź kradzież danych. W związku z powyższym należy zachować szczególną ostrożność w zakresie pobierania bądź uruchamiania plików pochodzących ze źródeł niewiadomego pochodzenia.

Dodatkowe informacje można znalzeźć na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości
http://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,7968,ostrzezenie--falszywy-komornik.html

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2016-02-18 08:37:50)
Informacje zmodyfikował: Tomasz Andryszewski (2016-02-18 08:38:45)
Wyświetlono: 37090 razy

Plan działalności Sądu na 2016 rok

W załączniku poniżej znajdą Państwo plan działalności Sądu Rejonowego w Jarocinie na rok 2016.

Plan działalności

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2015-12-30 11:58:05)
Informacje zmodyfikował: Tomasz Andryszewski (2015-12-30 12:16:20)
Wyświetlono: 38182 razy

Zarządzenie

W załączniku poniżej znajduje się Zarządzenie Nr A 022-16/2015 w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Jarocinie oraz Regulamin Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Jarocinie.

Treść zarządzenia

Regulamin

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2015-09-24 14:29:43)
Informacje zmodyfikował: Tomasz Andryszewski (2015-09-24 14:39:25)
Wyświetlono: 40453 razy

Informacja

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Sądem Okręgowym w Kaliszu a Poczta Polską SA uprzejmie informujemy, iż uczestnicy postępowania sądowego mogą dokonywać w placówkach Poczty Polskiej SA opłat do spraw sądowych.

Grzywny, koszty i inne opłaty, do uiszczenia których wzywa sąd, od dnia 15 lipca 2015 roku mogą być realizowane na Poczcie Polskiej SA i są to operacje, z tytułu, których strona dokonująca wpłaty nie ponosi dodatkowych opłat manipulacyjnych.

Numery kont bankowych Sądu Rejonowego w Jarocinie nie uległy zmianie.

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2015-06-30 08:34:47)
Informacje zmodyfikował: Tomasz Andryszewski (2015-07-14 21:25:55)
Wyświetlono: 42395 razy

Informacja

Sąd Rejonowy w Jarocinie informuje, że zgodnie z zarządzeniem z dnia 24 czerwca 2015r. Prezesa Sądu Rejonowego w Jarocinie oraz Dyrektora Sądu Okręgowego w Kaliszu od dnia 1 lipca 2015r. punkt kasowy tutejszego Sądu będzie nieczynny.

Od dnia 1 lipca 2015r. sprzedaż znaków opłaty sądowej odbywać się będzie w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Jarocinie przy ul. Al. Niepodległości 15.

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2015-06-26 08:59:27)
Wyświetlono: 42490 razy

Zarządzenie

W załączniku poniżej znajduje się Zarządzenie Nr A 022-9/2015 w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Orzeczeń Sądu Rejonowego w Jarocinie.

Treść zarządzenia

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2015-05-26 10:34:15)
Wyświetlono: 43130 razy

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2014

W załączniku poniżej znajdą Państwo oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prezesa Sądu Rejonowego i Dyrektora Sądu Okręgowego w Kaliszu za rok 2014.

Oświadczenie Sąd Rejonowy w Jarocinie

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2015-03-18 13:16:33)
Informacje zmodyfikował: Tomasz Andryszewski (2015-03-18 13:22:39)
Wyświetlono: 44897 razy

Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2014

W załączniku poniżej znajdą Państwo Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sadu Rejonowego w Jarocinie za rok 2014.

Sprawozdanie Sąd Rejonowy w Jarocinie

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2015-03-18 13:12:09)
Informacje zmodyfikował: Tomasz Andryszewski (2015-03-18 13:12:38)
Wyświetlono: 44899 razy

Kasa Sądu nieczynna do odwołania

Sąd Rejonowy w Jarocinie informuje, że kasa sądu bedzie nieczynna do odwołania, jest to związane z koniecznością konfiguracji systemów finansowo-księgowych.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Wszelkie opłaty można regulować przelewem bankowym.

Dochody budżetowe: wpisy, koszty, grzywny, opłaty
NBP O/O Poznań 80 1010 0055 1253 0050 1800 0000

Sumy na zlecenie – zaliczki na koszty postępowania sądowego (m.in. zaliczki na biegłych, tłumaczy przysięgłych, ogłoszenia, kuratorów zastępujących strony w postępowaniu)
BGK O/Poznań 09 1130 1033 0018 8149 5090 0001

Sumy depozytowe ( poręczenia majątkowe, rękojmie, zabezpieczenia majątkowe, sumy stanowiące przedmiot sporu, kaucje, wadia)
BGK O/Poznań 40 1130 1017 0021 1001 7190 0004

Nawiązki i świadczenia pieniężne zasądzone na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
BGK O/Poznań 43 1130 1088 0018 8149 5020 0004

Uwaga: Na dowodzie wpłaty należy wskazać sygnaturę sprawy, sąd którego wpłata dotyczy oraz tytuł wpłaty.
Przykłady: IC 99/15 SR Jarocin wpis,

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2015-01-12 08:46:40)
Informacje zmodyfikował: Tomasz Andryszewski (2015-01-12 08:48:32)
Wyświetlono: 46843 razy

Informacja dotycząca obsługi kasowej w 2015 roku

W związku ze zmianami organizacyjnymi wchodzącymi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku na mocy przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie utworzenia niektórych sądów rejonowych ( Dz.U. z 2014 r. poz. 1404) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Kaliszu obecna struktura organizacyjna Sądu Rejonowego w Jarocinie ulegnie zmianie.

Od dnia 1 stycznia 2015 roku w wyniku utworzenia z tym dniem Sądu Rejonowego w Pleszewie ze struktury organizacyjnej Sądu Rejonowego w Jarocinie zostaną wyłączone Zamiejscowe Wydziały z siedzibą w Pleszewie.

W związku z powyższym informujemy, że punkty kasowe umiejscowione zarówno w Sądzie Rejonowym w Jarocinie jak i w Sądzie Rejonowym w Pleszewie zostaną otwarte z dniem 12 stycznia 2015 roku. Termin ten podyktowany jest koniecznością dokonania konfiguracji systemów finansowo – księgowych i ustaleń z bankami obsługującymi sądy.

Punkty kasowe przyjmować będą tylko wpłaty gotówkowe z tytułu dochodów budżetowych oraz realizować obrót znakami opłaty sądowej.

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2014-12-30 08:47:49)
Wyświetlono: 47251 razy

Informacja w sprawie skarg i wniosków

W załączniku znajdą Państwo Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych .

Treść rozporządzenia

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2012-09-25 10:05:04)
Wyświetlono: 67240 razy