PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA
PRZEMOCY W RODZINIE

Poniżej znajdą Państwo link do strony Sądu Okręgowego w Kaliszu, gdzie umieszczone zostały bazy danych dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie, oraz link do strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, gdzie znajdą Państwo dodatkowe informacje w tym zakresie.

Bazy danych dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie - link do strony Sądu Okręgowego w Kaliszu

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - link strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Dodatkowo na stronie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu znajdą Państwo wykaz instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów i organizacji pozarządowych udzielajacych pomocy osobom dotknietym przemocą w rodzinie. Poniżej link do podstrony WUW w Poznaniu.
Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2015-03-05 13:51:29)
Informacje zmodyfikował: Tomasz Andryszewski (2020-01-31 10:33:22)
Wyświetlono: 16695 razy