MEDIACJE

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu

Dodatkowe informacje na temat mediacji możecie Państwo znaleźć na stronach internetowych Sądu Okręgowego w Kaliszu pod adresem http://kalisz.so.gov.pl/index.php?id=470&id2=106 oraz Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2014-10-07 09:54:50)
Informacje zmodyfikował: Tomasz Andryszewski (2014-10-07 10:09:46)
Wyświetlono: 22970 razy

Koordynator do spraw mediacji w Sądzie Rejonowym w Jarocinie

SSR Tomasz Janiec
Al. Niepodległości 15
63-200 Jarocinie
pokój 9, parter
e-mail: tomasz.janiec@jarocin.sr.gov.pl
tel. 62 5052996

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2014-10-07 10:02:45)
Informacje zmodyfikował: Tomasz Andryszewski (2016-05-10 13:24:01)
Wyświetlono: 22969 razy

Listy mediatorów Sądu Okręgowego w Kaliszu

  • wykaz instytucji i osób godnych zaufania, uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach karnych okręgu Sądu Okręgowego w Kaliszu (pobierz plik)
  • wykaz instytucji i osób godnych zaufania, uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich okręgu Sądu Okręgowego w Kaliszu (pobierz plik)
  • lista pracowników Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu, którzy wyrazili zgodę na prowadzenie mediacji w sprawach rodzinnych (pobierz plik)
  • listy mediatorów przekazane Prezesowi Sądu Okręgowego w Kaliszu przez organizacje pozarządowe na postawie art. 1832 § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2014 roku, poz. 101 tekst jednolity) (pobierz plik)

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2014-10-07 10:16:15)
Wyświetlono: 22966 razy