ORZECZENIA

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Jarocinie Wydział I Cywilny informuje, iż pod sygnaturą I Ns 491/16 złożono wykaz inwentarza po Teresie Mrozińskiej ( PESEL 37102107001), zmarłej dnia 27.12.2015 roku, ostatnio zamieszkałej w Witaszycach, przy ul. Marcina 8.

Jednocześnie Sąd informuje, iż z treścią złożonego wykazu może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Ponadto kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

SSR Paweł Warczyński

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2016-09-30 10:11:43)
Informacje zmodyfikował: Tomasz Andryszewski (2016-09-30 10:12:00)
Wyświetlono: 20532 razy

OGŁOSZENIE

„Sąd Rejonowy w Jarocinie Wydział I Cywilny informuje, iż pod sygnaturą I Ns 371/16 złożono wykaz inwentarza po Teresie Sikorze - Malińskiej ( PESEL 30042907887), zmarłej dnia 04.11.2015 roku, ostatnio zamieszkałej w Jarocinie, na Os. T. Kościuszki 1/22.

Jednocześnie Sąd informuje, iż z treścią złożonego wykazu może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Ponadto kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.”

SSR Paweł Warczyński

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2016-08-17 10:40:44)
Wyświetlono: 20984 razy

OGŁOSZENIE

„Sąd Rejonowy w Jarocinie Wydział I Cywilny informuje, iż pod sygnaturą I Ns 377/16 złożono wykaz inwentarza po Tomaszu Macieju Flisie ( PESEL 79020614113), zmarłym dnia 25.11.2015 roku, ostatnio zamieszkałym w Cielczy, przy ulicy Harcerskiej 10.

Jednocześnie Sąd informuje, iż z treścią złożonego wykazu może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Ponadto kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.”

SSR Paweł Warczyński

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2016-08-17 10:38:13)
Informacje zmodyfikował: Tomasz Andryszewski (2016-08-17 10:39:26)
Wyświetlono: 20988 razy

OGŁOSZENIE

„Sąd Rejonowy w Jarocinie Wydział I Cywilny informuje, iż pod sygnaturą I Ns 135/16 złożono wykaz inwentarza po Hieronimie Józefie Mieloszyku ( PESEL 64072409097 ), zmarłym dnia 10.01.2016 roku, ostatnio zamieszkałym w Mieszkowie, Rynek 2.

Jednocześnie Sąd informuje, iż z treścią złożonego wykazu może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Ponadto kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.”

SSR Paweł Warczyński

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2016-08-17 10:36:09)
Wyświetlono: 20989 razy

OGŁOSZENIE

„Sąd Rejonowy w Jarocinie Wydział I Cywilny informuje, iż pod sygnaturą I Ns 216/16 złożono wykaz inwentarza po Mirosławie Igielskim ( PESEL 56012206419), zmarłym dnia 29.10.2015 roku, ostatnio zamieszkałym w Jarocinie, przy ulicy Świętego Ducha 82.

Jednocześnie Sąd informuje, iż z treścią złożonego wykazu może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Ponadto kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.”

SSR Paweł Warczyński

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2016-05-05 13:05:09)
Informacje zmodyfikował: Tomasz Andryszewski (2016-05-05 13:05:36)
Wyświetlono: 21917 razy

OGŁOSZENIE

„Sąd Rejonowy w Jarocinie Wydział I Cywilny informuje, iż postanowieniem z dnia 16 lutego 2016 r. wydanym w sprawie I Ns 87/16 postanowił o sporządzeniu spisu inwentarza po Piotrze Jakubiku ( PESEL 71062803812 ), zmarłym dnia 25.09.2014 roku, ostatnio zamieszkałym w Jarocinie, oś. 1000 – lecia 17/18.

Jednocześnie Sąd informuje, iż osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercą, uprawnionym do zachowku, zapisobiercą, wykonawcą testamentu albo wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza. W szczególności mogą zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

SSR Paweł Warczyński

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2016-02-19 12:53:38)
Wyświetlono: 22614 razy

OGŁOSZENIE

„Sąd Rejonowy w Jarocinie Wydział I Cywilny informuje, iż postanowieniem z dnia 02 listopada 2015 r. wydanym w sprawie I Ns 643/15 postanowił o sporządzeniu spisu inwentarza po Przemysławie Kużaju ( PESEL 75120412457 ), zmarłym dnia 05.07.2015 roku, ostatnio zamieszkałym w Wilkowyi przy ulicy Grabowej 5.

Jednocześnie Sąd informuje, iż osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercą, uprawnionym do zachowku, zapisobiercą, wykonawcą testamentu albo wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza. W szczególności mogą zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza,”

SSR Paweł Warczyński

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2015-11-13 12:55:52)
Wyświetlono: 22966 razy