ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Informacja o wyborze oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na „Świadczenie kompleksowej uslugi sprzątania budynków i posesji Sądu Rejonowego w Jarocinie zlokalizowanych w Pleszewie przy ul. Malińskiej 21 oraz 21b” Nr ewidencyjny 2/ZP/2013.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2013-12-18 21:57:06)
Wyświetlono: 62864 razy

Ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie uslugi ochrony osób i mienia Sądu Rejonowego w Jarocinie” nr ewidencyjny 1/ZP/2013.

Ogłoszenie

SIWZ - ochrona obiektów

Zał. nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

Zał. nr 2 do SIWZ - Oświadczenie art 22

Zał. nr 3 do SIWZ - Oświadczenie art.24

Zał. nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej

Zał. nr 5 do SIWZ - Wykaz usług

Zał. nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o dysponowaniu osobami

Zał. nr 7 do SWIZ - Projekt umowy

Zał. nr 8 do SIWZ - Wykaz osób

Odpowiedzi na pytania oraz informacja o zmianie ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi na pytania
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi:

Ogłoszenie

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2013-06-05 19:34:05)
Informacje zmodyfikował: Tomasz Andryszewski (2013-07-03 09:15:01)
Wyświetlono: 65496 razy