Sprawozdania finansowe

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911), par. 34, pkt. 9 ,10 poniżej znajdą Państwo link do sprawozdań finansowych Sądu Okręgowego w Kaliszu.

Sprawozdania finansowe Sądu Okręgowego w Kaliszu

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2019-05-09 07:46:12)
Informacje zmodyfikował: Tomasz Andryszewski (2019-05-09 07:47:11)
Wyświetlono: 3634 razy