Komornicy

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jarocinie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jarocinie Jerzy Kujawski
Kancelaria Komornicza nr I w Jarocinie


ul. Do Zdroju 8
63-200 Jarocin
tel. 62 747 37 14
mail: jarocin@komornikid.pl

Godziny przyjęć interesantów: wtorek od 9:30 do 15:30

Izba Komornicza w Łodzi

Informacja
Powołując się na treść art. 8 pkt. 9 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018r. poz. 771) uprzejmie informuję, że zachodzą przesłanki odmowy przyjmowania przez tutejszego komornika spraw z wyboru czyli działania na obszarze właściwości sądu apelacyjnego.

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2008-12-12 14:35:13)
Informacje zmodyfikował: Tomasz Andryszewski (2020-01-22 11:48:38)
Wyświetlono: 61336 razy

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jarocinie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jarocinie Tomasz Robert Wejman
Kancelaria Komornicza nr II w Jarocinie


ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 4
63-200 Jarocin
tel. 62 740 05 82
mail: jarocin.wejman@komornik.pl

Godziny przyjęć interesantów: wtorek od 10:30 do 15:30

Izba Komornicza w Łodzi

Informacja
W dniu 13 stycznia 2020r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jarocinie Tomasz Wejman zawiadomił, że w I półroczu 2020r. zaistniały przesłanki do odmowy przyjmowania przez komornika spraw z wyboru.

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2010-09-06 12:29:27)
Informacje zmodyfikował: Tomasz Andryszewski (2020-01-16 08:23:22)
Wyświetlono: 58943 razy

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jarocinie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jarocinie Paweł Konieczny
Kancelaria Komornicza nr III w Jarocinie


ul. Moniuszki 12/7
63-200 Jarocin
tel. 62 597 70 91
mail: kancelaria@komornik-jarocin.pl

Godziny przjęć interesantów: wtorek w godz. od 10:00 do 12:00 i od 13:00 do 15:00

Izba Komornicza w Łodzi

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2019-03-07 13:25:35)
Informacje zmodyfikował: Tomasz Andryszewski (2019-05-08 09:24:52)
Wyświetlono: 9503 razy