Konta bankowe

Rachunki bankowe

Dochody budżetowe: wpisy, koszty, grzywny, opłaty

  • I Wydział Cywilny - NBP O/O Poznań 26 1010 0055 1253 0050 1800 0002
  • II Wydział Karny - NBP O/O Poznań 80 1010 0055 1253 0050 1800 0000
  • III Wydział Rodzinny i Nieletnich - NBP O/O Poznań 96 1010 0055 1253 0050 1800 0003

Dochody budżetowe: opłaty wieczystoksięgowe

  • V Wydział Ksiąg Wieczystych - NBP O/O Poznań 53 1010 0055 1253 0050 1800 0001


Sumy na zlecenie – zaliczki na koszty postępowania sądowego (m.in. zaliczki na biegłych, tłumaczy przysięgłych, ogłoszenia, kuratorów zastępujących strony w postępowaniu), opłaty za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym

  • NBP 47 1010 1469 0030 7213 9800 0000


Sumy depozytowe (poręczenia majątkowe, rękojmie, zabezpieczenia majątkowe, sumy stanowiące przedmiot sporu, kaucje, wadia)

  • BGK O/Poznań 40 1130 1017 0021 1001 7190 0004


Nawiązki i świadczenia pieniężne zasądzone na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

  • BGK O/Poznań 43 1130 1088 0018 8149 5020 0004


Uwaga: Na dowodzie wpłaty należy wskazać sygnaturę sprawy, sąd którego wpłata dotyczy oraz tytuł wpłaty.
Przykłady: IC 99/15 SR Jarocin wpis.

Wpłaty na konta bankowe dochodów budżetowych oraz sum na zlecenie realizowane w placówkach pocztowych zwolnione są z opłat manipulacyjnych.

Informacje wprowadził: Tomasz Andryszewski (2015-12-31 12:25:54)
Informacje zmodyfikował: Tomasz Andryszewski (2017-02-01 07:42:06)
Wyświetlono: 23015 razy